Franchise Nederland - Digital Concierge Academy

Franchise Nederland

Franchise Nederland is een handelsnaam van European Marketing And Sales Systems B.V. en exploiteert de formule Digtal Concierge Academy in Nederland. Een Franchiseformule met name bedoeld mensen vanaf de Millennial generatie (geboren vanaf de jaren tachtig). Mensen die hun eigen business van thuis uit willen runnen. Kenmerken van de business: Meer tijd, meer geld, meer vrijheid. Je eigen bedrijf. Werken waar je wil, wanneer je wil, voor wie je wil.

Start nu je eigen Digital Concierge

Maak nu gratis kennis

Het doel van deze website is om je uit te nodigen om met ons in gesprek te komen. We hebben ook een "Free mini course & 30 day starter pack" voor je beschikbaar.

We communiceren in groepsverband in de Engelse taal (eenvoudig Engels). De reden is dat we internationaal zijn.


Voor mensen die interesse hebben om deel te nemen is het mogelijk om onderstaand formulier in te vullen voor meer informatie. We maken gebruik van Google Formulieren en daarvoor vraagt Google je vriendelijk om in te loggen met je Google account.